Privacy Beleid

Inleiding

1.1 In dit Privacy beleid van First Energy Gum ("Beleid") is geregeld hoe FIRST Energy International Holding B.V., gevestigd te Den Ilp, Nederland (hierna: “FIRST”, "wij", "ons", "onze") gegevens over u verzamelt en verwerkt wanneer u onze website ("Website") bezoekt.

 1. Gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

2.1 Door u aan ons verstrekte gegevens. U kunt ons gegevens verstrekken, waaronder gegevens die u kunnen identificeren ("persoonsgegevens"), wanneer u onze Website gebruikt, met ons correspondeert of deelneemt aan één van onze wedstrijden, promotieacties of enquêtes. Waar wij om gegevens van u verzoeken, verzamelen wij de gegevens als neergelegd in de relevante formulieren of pagina's. U kunt ervoor kiezen om aanvullende gegevens aan ons te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt of anderszins interactie met ons heeft.

2.2 Als u een regelmatige gebruiker van onze Website bent kunt u een Account ("Account") bij ons aanmaken. De gegevens die u verstrekt wanneer u uw Account aanmaakt kan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. Als u zich aanmeldt om een Account bij ons aan te maken, zult u ook een uniek wachtwoord hebben waarmee u toegang tot uw Account kunt krijgen.

2.3 Als u games, diensten, apps of andere producten op onze Website koopt, zullen wij ook uw afleveradres, factuuradres en betalingsgegevens verzamelen. Wij maken u erop attent dat wij uw betalingsgegevens niet zullen opslaan; dit gebeurt via een derde partij, namelijk een bedrijf voor betaaldiensten. Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, dan zult u ons uw naam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum verstrekken.

2.4 De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden gebruikt om uw gebruik van onze Website mogelijk te maken en om aankopen te doen via de Website, voor administratie en het oplossen van eventuele problemen, en om u marketing materiaal te zenden (mocht u zich aanmelden om marketing materiaal van ons te ontvangen). Zoals hieronder in Artikel 2.8 wordt uitgelegd kunnen wij deze gegevens ook voor verdere doeleinden gebruiken wanneer deze gegevens met andere door ons over u verzamelde gegevens worden gecombineerd.

2.5 Gegevens die wij automatisch verzamelen. Wanneer u onze Website bezoekt kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens, type en versie van browser, type en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform, gegevens over uw bezoek waaronder de URL clickstream naar, via en vanaf onze Website, door u bekeken of gezochte producten, downloadfouten, lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina's en interactie met pagina's. Wij verzamelen automatisch gegevens via het gebruik van verschillende technieken, waaronder "cookies", en dit wordt hieronder verder uitgelegd.

2.6 Wij gebruiken de gegevens die wij automatisch verzamelen: (i) voor het beheer van onze Website voor interne activiteiten, waaronder het oplossen van eventuele problemen; (ii) om te waarborgen dat content vanaf onze Website op de meest efficiënte wijze voor u of uw apparaten wordt aangeboden; (iii) als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden; (iv) om de doeltreffendheid van advertenties die wij u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om u relevante advertenties te zenden; en (v) om u en andere gebruikers van onze Website suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

2.7 Gegevens die wij van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen gegevens over u ontvangen als u gebruik maakt van de andere door ons op deze Website geleverde diensten, of van andere entiteiten van FIRST en van aan FIRST gelieerde ondernemingen. Wij werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, subcontractanten in technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, aanbieders van statistische gegevens, aanbieders van zoekinformatie en kredietinformatiebureaus) en wij kunnen van hen gegevens over u ontvangen (waaronder gegevens die publiekelijk verkrijgbaar zijn).

2.8 Voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij deze gegevens die wij van andere bronnen ontvangen, waaronder gegevens van sociale media websites, combineren met gegevens die u aan ons verstrekt en gegevens die wij over u verzamelen, waaronder cookiegegevens. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken om meer over uw voorkeuren als onze klant te leren, om uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren en voor het verstrekken van informatie, content en op uw persoonlijke behoefte toegesneden aanbiedingen.

 1. Hoe wij uw gegevens delen en hoe wij deze openbaar maken

3.1 Wij kunnen uw gegevens met aan FIRST gelieerde ondernemingen delen voor de in dit Beleid omschreven doeleinden en met de derden als genoemd in dit Beleid. Wij kunnen uw gegevens ook met derden delen wanneer: (1) het nodig is om een dienstenaanbieder (een derde) in te schakelen om onze diensten te faciliteren of uit te breiden; (2) dit expliciet door u verzocht is (bijv. met sociale media netwerken); (3) dit door een rechterlijk bevel of enige wet of regelgeving vereist is; (4) dit in verband met de verkoop of overdracht van een bedrijf is; (5) onze Algemene voorwaarden gehandhaafd dienen te worden; (6) de veiligheid en zekerheid van onze gebruikers, klanten en derden gegarandeerd dienen te worden; en (7) onze rechten en ons eigendom en de rechten en het eigendom van onze gasten en derden beschermd dienen te worden.

 1. Hoe kunt u zich aan- of afmelden voor direct marketing

4.1 Wij en geselecteerde derden kunnen de gegevens die u ons op onze Website verstrekt voor direct marketing doeleinden gebruiken om updates te verstrekken, nieuwsbrieven, evenementen of andere mededelingen waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren. Voor zover wettelijk verplicht zal uw voorafgaande toestemming worden verkregen voordat wij u direct marketing sturen. Wij bieden u in ieder geval de mogelijkheid om u in iedere verzonden mededeling af te melden.

 1. Analyse en advertenties

5.1 Wij gebruiken tools van derden. Hiervoor gebruiken wij cookies, web beacons of soortgelijke technieken om gegevens over uw webnavigatie gedrag te verzamelen (zie artikelen 2.5 en 2.6 hierboven) en op uw interesse gebaseerde advertenties aan u te sturen.

5.2 We maken ook gebruik van tools van derden, inclusief Facebook Custom Audience en gerelateerde tools die ter beschikking zijn gesteld door Facebook om advertenties aan u te tonen op andere websites (inclusief sociale media zoals Facebook). Facebook Custom Audience is een tool van Facebook die een klant of bezoeker van FIRST koppelt aan een Facebook-gebruiker om advertenties te plaatsen op het Facebook-platform. Voor dit doel delen wij uw informatie met deze derde partijen (bijv. Facebook) en maken wij gebruik van cookies of soortgelijke technologieën op onze website om de effectiviteit van onze advertenties op andere websites te analyseren. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook kunt u klikken op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor dit doeleinde op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@FirstEnergyGum.com

 1. Cookies en andere technieken

6.1 Wij verzamelen gegevens automatisch via het gebruik van "cookies". Een cookie is een tekstbestand dat kleine aantallen gegevens bevat die een website naar uw browser kan zenden en die vervolgens op uw computer kunnen worden opgeslagen als een tag die uw computer onderscheidt maar u niet identificeert. Sommige pagina’s van onze Website gebruiken cookies om u beter van dienst te kunnen zijn wanneer u op de Website terugkeert.

 1. Links naar andere websites en sociale media

7.1 Wanneer wij links naar andere websites geven, doen wij dit enkel om u te informeren. De andere websites liggen buiten onze macht en ons Beleid is hierop niet van toepassing. Als u via de verstrekte links toegang tot andere websites verkrijgt, kunnen de operators van deze websites gegevens over u verzamelen die door hen gebruikt zullen worden in overeenstemming met hun privacy beleid, welk af kan wijken van ons Beleid.

7.2 Op sommige pagina's van onze Website kunnen derden die via onze Website content, applicaties of plug-ins leveren uw gebruik van de content, applicaties en plug-ins volgen of content, applicaties en plug-ins voor u op maat maken.  Wanneer u bijvoorbeeld een artikel deelt met de "Delen" knop voor sociale media op onze Website (bijv. Facebook, Twitter of Google Plus), dan zal het sociale netwerk die deze knop heeft gemaakt opslaan dat u dit gedaan heeft. 

 

 1. Dataretentie

8.1 Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren als nodig is voor onze zakelijke doeleinden of voor wettelijke voorschriften. Wij delen u hierbij echter mede dat wij sommige gegevens kunnen bewaren nadat u uw Account bij ons heeft gesloten, bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bewaren van de gegevens voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden.

 1. Uw rechten

9.1 Als u een kopie van persoonsgegevens die wij van u hebben wenst te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres. Voordat wij op uw verzoek ingaan kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren en om ons nadere bijzonderheden met betrekking tot uw verzoek te verstrekken. Wij zullen trachten om binnen een gepast tijdsbestek te reageren en, in ieder geval, binnen een door de wet vereiste termijn.

9.2 Als u ervoor gekozen heeft om een Account aan te maken dan kunt u toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij van u hebben via uw Account en daar een kopie van verkrijgen en gegevens die niet correct zijn corrigeren, aanpassen of wissen. U kunt uw Account ook op ieder moment sluiten.

9.3 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u juiste, accurate en volledige gegevens op uw Account invoert en deze gegevens bijhoudt. U kunt uw persoonsgegevens ook bijhouden door contact met ons op te nemen, waarbij u gebruik maakt van de hieronder vermelde contactgegevens. Wilt u ervoor zorgen om uw naam, gebruikersnaam en postcode te vermelden wanneer u voor het eerst schriftelijk contact met ons opneemt. Hierdoor kunnen wij uw gegevens en voorkeuren op uw Account beschermen tegen onbevoegde toegang.

 1. Beveiliging van gegevens

10.1 Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens waar wij controle over hebben te beschermen tegen onbevoegde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging of verwijdering. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden op beveiligde servers opgeslagen.

10.2 Indien u een wachtwoord heeft waarmee u toegang tot onze Website heeft, dan bent u verantwoordelijk voor het veilig en geheim houden van dit wachtwoord.

 1. Doorgiften over het internet

11.1 Gezien het feit dat het internet een wereldwijde omgeving is, omvat het gebruik van het internet om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken noodzakelijkerwijs de overdacht van gegevens op een internationale basis. Hoewel wij gewoonlijk alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen via onze Website in uw regio opslaan (bijvoorbeeld voor Europese bezoekers, in de Europese Economische Ruimte), is het mogelijk dat uw persoonsgegevens naar partijen buiten uw regio (waar wetten voor gegevensbescherming anders kunnen zijn) worden overgedragen.  Als deze doorgifte plaatsvindt zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met contractuele of andere maatregelen ter bescherming van de gegevens.

 1. Gebruik van deze Website door minderjarigen

12.1 Als u 16 jaar of jonger bent, dient u de toestemming van uw ouder/voogd te krijgen voordat u via onze Website gegevens aan ons verstrekt. Gebruikers die deze toestemming niet hebben mogen geen gegevens aan ons verstrekken en in het geval dat zij dit wel doen zullen wij zodra wij dit ontdekken stoppen met het verwerken van hun gegevens.

 1. Wijzigingen op het Beleid

13.1 Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 17-05-2018. Op de homepage van onze Website wordt gedurende 30 dagen een melding getoond indien dit Beleid wezenlijk wordt gewijzigd.

 1. Vragen over dit Beleid

14.1 Deze Website wordt onderhouden door FIRST Energy International Holding B.V. Als u een vraag of klacht over dit Beleid heeft of over hoe wij met uw gegevens omgaan, of bezorgd bent over voorgaande, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@FirstEnergyGum.com