Privacy Statement FIRST

 

 

 1. Beheer
  De website  www.firstenergygum.com  staat onder beheer van First Energy B.V. (hierna FIRST) De contactgegevens zijn te vinden op de website.

 1. Gegevens van bezoekers
  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.firstenergygum.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. FIRST zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. FIRST kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan FIRST denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker;
 • Het verwerken van een gemaakte bestelling;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

 1. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan FIRST zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel indien er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 1. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. FIRST kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door FIRST voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 1. Cookies
  FIRST maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan FIRST de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

  De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Statement terecht bij FIRST. De contactgegevens staan vermeld op www.firstenergygum.com.

 1. Disclaimer
  FIRST is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.