Anti-Doping

 

Sinds 2004 mag cafeïne zonder beperking gebruikt worden door 
professionele atleten volgens het WADA (World Anti-Doping Agency).
 First Energy Gum is uitvoerig getest op de aanwezigheid van doping gerelateerde 
stoffen en is vervolgens goedgekeurd voor gebruik door het NZVT (de Nederlandse
Dopingautoriteit) die tevens wereldwijd geaccepteerd is.